Výbor klubu SK Starý Plzenec, z.s.

 

Jméno

Funkce

Mobil  

 E-mail

Ing. Milan Jíra

Předseda

 602434529

  jiramilan@seznam.cz

Tomáš Děkanovský

Místopředseda

728706748

  tomas.dekanovsky@diamedics.cz

 

 

 

  

Daniel Křížek

Sekretář

607040276

  d.krizek@vskprofi.cz

 

     

Pavel Soukup

Člen

724203693

   psoukupcfc@seznam.cz

Michal Děkanovský

Člen

603839884

 dekanovskymichal@seznam.cz

Výbor klubu ve svých řadách rád uvítá další vhodné a přínosné zájemce o práci ve výboru, aby přispěli ke zlepšení práce výboru a zajištění jeho časově, materiálně i organizačně náročné agendy. Rovněž uvítáme pravidelnou aktivní spolupráci členů SK Starý Plzenec při zajišťování sportovních akcí (zajištění pořadatelské služby, zajištění výběru vstupného při zápasech, sběr míčů apod.). Zájemce prosíme kontaktovat výbor klubu.