Příspěvky:

Děti roční příspěvky 2.400,- (možnost rozdělit platbu na pololetí 2x 1.200,-)
Muži  roční příspěvky 3.000,- 
Příspěvky na rok 2024 prosíme zasílat na číslo účtu 705138464/0600
Do zprávy pro příjemce napsat jméno a příjmení hráče + rok narození

Pojištění hráčů :

https://www.cuscz.cz/sluzby-servis/urazove-pojisteni-clenu.html